Typer av reningsverk i hemmet

Fler och fler bestämmer sig för att installera ett reningsverk för hemmet, vilket är ett alternativ till en ekologisk eller betongseptiktank. Valet av systemet är dock inte självklart, eftersom det finns flera versioner av denna typ av tankar på marknaden. Vilka är de olika typerna av dem?

Rensningsanläggning med sandfilter

Det första elementet i hela systemet är en septiktank som ansvarar för det inledande steget för avloppsvattenrening, som sedan riktas mot sandfiltret i vallen som är avsedd för lagring. Detta filter fyller bland annat grus med anaeroba och aeroba bakterier, liksom många andra mikroorganismer som stöder rengöringsprocesser. Fördelen med denna version är framför allt den enkla strukturen, låga kostnader för inköp av utrustning och låga driftskostnader.

Rensningsanläggning med dränering

Denna typ av reningsverk i hemmet består av rör som läggs i ett dike som sedan täcks med grus, geotextil och sedan täcks med ordentlig jord. I början av rörsystemet finns en septiktank och ett separerande brunn för att behålla större föroreningar. Dräneringens längd beror på antalet hushållsmedlemmar och jordens permeabilitet. Den största fördelen är dess okomplicerade konstruktion, liksom det låga priset på monteringsanordningarna.

Rensningsanläggningar med biologisk bädd

Avloppsvattnet i denna typ av system behandlas genom biologiska sönderdelningsprocesser med hjälp av mikroorganismer i tanken. Denna tank består av fyra delar som gör att du kan eliminera föroreningar med så mycket som 98% – endast sådant vatten rinner utöver installationen i marken. Detta reningsverk anses vara mycket effektiv och fungerar bra för små småhus eller fritidshus.
För att vart och ett av de valda systemen ska fungera korrekt är det också nödvändigt med korrekt installation. Vi installerar också reningsverk i hemmet som en del av vår verksamhet, så vi uppmanar dig att använda de tjänster som tillhandahålls.

Kontakta oss för markarbeten i Stockholm!