Jordarbetet och markundersökningen

Markundersökningen

Innan byggandet av drömhuset kan börja är det första att göra grävnings- och avloppsarbeten. Under markarbeten är din egendom förberedd för den senare golvplattan eller källaren. ”Startskott” för din byggperiod, så att säga.

Jordarbeten är en viktig kostnadspost som kan räknas som kompletterande byggkostnader och inte bör underskattas. Byggarna måste vanligtvis själv ta hand om entreprenaderna. Eftersom många jordbearbetningsföretag för närvarande översvämmas av ordrar är det värt att få erbjudanden från företagen i ett tidigt skede.

Tyvärr kan alla gårdar bara uppskatta den senare ansträngningen utifrån planerna och markrapporten. Ändå är det viktigt att du får ett omfattande erbjudande med respektive individuella priser. På detta sätt kan du grovt beräkna i förväg vad du kommer att drabbas av extra kostnader. Jag träffade varje företag personligen på fastigheten. Så alla fick chansen att få en överblick över fastigheten och vårt byggprojekt innan de gjorde ett erbjudande. Eftersom vår fastighet ligger på en liten sluttning och är relativt stor, var det särskilt viktigt att kontrollera detta med jordarbetarna i förväg. För att få ett liknande erbjudande från dem är det bra att göra vissa specifikationer i förväg.

Följande specifikationer var viktiga för mig för beredningen av erbjudandet:

  • Genomföra markarbeten
  • Implementering av avloppsarbeten
  • Förberedelse för bottenplatta (grusskikt)
  • Förberedelser för el och telefonanslutning (tomt rör)
  • Installation av en cistern
  • Placera bandfundament för garaget
  • Vid behov, bortskaffande av utgrävt material

Naturligtvis kan du låta din jordarbetare erbjuda andra önskemål. Till exempel kommer vi också att ha ingången till huset och grusgaraget. Dessa punkter ingår endast i erbjudandet om de är riktade till jordarbetaren. Därför är det värt att boka en tid för att diskutera detaljerna för beställningen i detalj. Prata med jordarbetaren om det planerade datumet, eftersom många företag redan har bokat månader i förväg. Det är mycket viktigt för oss att de arbetar pålitligt och att de verkligen är tillgängliga i tid när byggandet påbörjas.

Gör detta och du kommer inte ha några problem med markarbetesfasen.