AVYTTRING AV JORD PRIVAT

Kommer du att ta bort eller flytta mer än 55 kubikmeter jord? Då har du en anmälningsskyldighet.

VAD SÄGS OM JORDBORTTAGNING?

Sedan 2 oktober 2020 har det varit obligatoriskt att undersöka PFAS -värdet i marken innan jord- och/eller tomtförsäljning kan startas. Kort sagt: stora mängder jord får inte transporteras om PFAS -värdet inte är känt. Planerar du att ta bort eller flytta mer än 55 kubikmeter jord? Då har du som privatperson att göra med PFAS och du har skyldighet att rapportera det (digitalt) till rapportkällan för jordkvalitet. PFAS är de kemiska och giftiga ämnena i vår jord. Det är därför ett samlingsnamn och står för poly- och perfluoroalkylämnen. Denna grupp av kemikalier är konstgjorda och förekommer inte naturligt i miljön. Dessa ämnen påverkar miljön och hälsan negativt.
Så snart du tar bort eller flyttar mer än 55 kubikmeter jord måste du ha en inspektion. Detta måste göras av ett kvalificerat företag. Du måste sedan skicka rapporten med den digitala aviseringen.

KASSERA JORD OCH PFAS RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

Marken innehåller sand, torv, lera och muddrade material och om du ska gräva detta finns det två scenarier där du bör ta hänsyn till PFAS: flytta det på samma plats och ta bort det till en annan plats. Kommer du att lägga tillbaka marken vid ett senare tillfälle? Då behöver du inte rapportera det. Villkoren för att rapportera jordrörelser (flytta eller ta bort jord) är följande:

  • Du gräver och flyttar jorden eller gör dig av med jorden som företag.
  • Du gräver och flyttar jorden eller gör dig av med jorden som privatperson.
  • Marken som du gräver som privatperson är inte trädgårdsjord eller sand.

Men planerar du att ta bort mer än 15 000 kubikmeter jord? Eller har du lust att gräva djupare än 2,6 meter? Då behöver du ett grävningstillstånd, som du kan begära av provinsen. Du kan också hitta mer information om detta på rapporteringscentret för jordkvalitet.
Det är obligatoriskt att skicka in ett meddelande om jordkvalitetsdekretet fem arbetsdagar innan grävningsarbetet påbörjas.

TÖMNING ELLER FLYTTNING AV JORDPROCESS

Hur ser processen med att rapportera grävning och borttagning eller borttagning av mark ut (jordförflyttning)? Först skickar du en onlinerapport till rapporteringscentret för jordkvalitet. Du tillhandahåller härmed följande information:

  • Namn och adress
  • Där du vill gräva marken
  • Hur mycket mark är inblandat
  • Hur du vill gräva, flytta (och eller göra dig av med) jorden
  • Vad är det för jord?

Slutligen behandlas, kontrolleras och registreras anmälan av jordkvalitetsdekretet i det nationella registreringssystemet.

PRIVATPERSON OCH SKA DU FÖRFOGA ÖVER MARK?

Kommer du att börja arbeta med jordrörelser snart och behöver du mer information om att ta bort eller flytta jord? Är du till exempel nyfiken på kostnaderna? Lämna en kommentar och begär offert. Våra medarbetare pratar gärna med dig och hjälper dig på väg. Du kan också ringa oss för en direkt prisuppgift. Vi ger dig därför tips och råd när det gäller att ta bort eller flytta jord i din region.

Behöver du ett företag för ditt markarbete i Stockholm. Vi är ett företag som utför alla typer av markarbeten och har genom åren fått ett gott rykte om oss. Kontakta oss du också, vi erbjuder kostnadsfri offert.