Återvinning av byggmaterial

Varje konstruktion är förknippad med alstring av en stor mängd avfall, vilket kan vara problematiskt. Speciellt idag, i tider med ökad omsorg om ekologi. Lyckligtvis kan många av dem återvinnas. Återvinning av byggmaterial är mer och mer vanligt och krävs också enligt lag. Hur ser det ut i praktiken? Låt oss ta reda på det

Byggavfall, dvs?

Mycket byggavfall genereras under byggandet – det är oundvikligt. Skrot av takpapp, polystyren, folier, cement- och betongpappersförpackningar, hinkar av plastfärg – det här är bara några avfall som byggarbetsplatschefer måste hantera. Dessutom kräver konstruktion ofta också rivningsarbeten. I en sådan situation har vi också mycket skräp, vilket är ett ytterligare problem. Lyckligtvis är de allra flesta byggmaterial ofarliga och kan återvinnas och återanvändas.

Vad produceras av individuellt byggavfall?

Som redan nämnts finns det mycket byggavfall och det består av olika typer av material och material. Varje typ av avfall och kvarvarande byggmaterial bearbetas således på olika sätt. Till exempel – pappersförpackningar exporteras till papper som används för produktion av papper och kartong. Det är möjligt att erhålla alternativt bränsle från folieförpackningar och från polystyrenavfall för att tillverka cement-polystyrenmurbruk eller polystyrenbetong. Återvinning av spillror är också värt att notera, vilket är avfall som ofta tar mycket plats. Beroende på vilka material som spillrorna är tillverkade av kan vi bland annat få betong som är lämplig för återanvändning samt råvara för produktion av tegel eller glas.

Återvinning av skräp – hur ser det ut?

Vårt företag, Totalbud från Warszawa, är certifierat för bortskaffande av spillror och andra byggmaterial. Tack vare detta vet vi utmärkt hur det ser ut i praktiken. Bortskaffandet av spillror i är som följer: Efter kundrapporterna går vi till byggarbetsplatsen för att ladda betongresterna. Sedan transporterar vi den till vår maskinpark, den är utrustad med specialkrossar, vars roll är att bryta skräpet i de minsta elementen. Sedan återvinns den. Grundligt siktad är det ett byggnadsaggregat med fullt värde som kan användas på andra byggarbetsplatser.

Hur kan vi annars bygga ekologiskt?

Förutom att återvinna byggmaterial kan mycket göras för att göra byggandet ännu mer miljövänligt. Först och främst är det värt att använda rätt material. Det finns nu ekologiska byggmaterial på marknaden, vars rester kan återanvändas. Vi pratar om råvaror som: trä, tegel, sand och kalkstenprodukter, keramiska plattor och cellulosaull.
Kom också ihåg att allt avfall från byggmaterial som innehåller koppar, zink eller tennföreningar samt asbest inte kan blandas med annat avfall och måste kasseras. Det är också mycket viktigt att exakt uppskatta mängden nödvändigt byggmaterial – mindre inköp betyder mindre rester av den färdiga konstruktionen.

Sammanfattningsvis kan de flesta material och byggavfall effektivt återvinnas och återanvändas. Det är värt att komma ihåg och använda tjänster från professionella företag som har lämplig utrustning och som är certifierade för att utföra denna typ av arbete.

Kontakta oss för markarbete i Stockholm!